Rozvinout celé menu
Sbalit celé menu
Domů Domů
Úřední deska Základní informace Organizace škol. roku Výroční zpráva Provozní rozpočet organizace Školní řád Hodnocení Školská rada SRPŠ Návrh rozpočtu + střednědobý výhled
Další dokumenty Koncepce rozvoje ŠIKANA – ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE Preventivní strategie rizikového chování Minimální preventivní program Plán podpory sociální gramotnosti Matematická gramotnost ICT gramotnost Program environmentálního vzdělávání Celoroční plán práce Rozvrhy hodin Plán podpory čtenářské gramotnosti Strategie na podporu čtenářské gramotnosti Manuál fin.gramotnosti Plán podpory mediální výchovy Rozpis obsazení tělocvičny
Fotografie 17/18 Vánoční jarmark Mikuláš VZPoura úrazům Turnaj v kopané Vítání občánků Beseda s horolezcem Tomášem Petrečkem Zastávka v novém hábitu Podzimní akce ve ŠD Jsme kamarádi Beseda o hygieně Projekt 72 hodin Hasík Šplháme na K2 Svatováclavský běh Anglický týden Přespolní běh Slavnostní zahájení školního roku
Fotografie 16/17 Příměstský tábor Slavnostní ukončení školního roku Starší mladším aneb Žáci sobě Sportovní atletické dopoledne Branný den Dopravní hřiště 5. třída Sudoku Fotografie tříd Dětský den SRPŠ České milníky Koncert ZUŠ Vítkov Sokolníci Soutěž v přeskoku přes švihadlo Jaro ve ŠD Turnaj ve fotbale Turnaj ve vybíjené Zápis do 1. třídy Mrazík Soutěž o nejkrásnější kraslici Světový den Downova syndromu Twister Březovský Gladiátor Hlavolamy Zima ve ŠD - podruhé LVVZ Zima ve ŠD Mikuláš Hravý architekt Březovský Tarzan Svačinová přestávka před rokem 1989 Beseda s Kryštofem Zlatníkem Dopravní hřiště - 5.třída Fantasy Night Podzim ve školní družině Projekt 72 hodin Pernštejni - Vikingové Svatováclavský běh Výtvarná soutěž ke Dni české státnosti Sférické kino Přespolní běh Anglický týden Zahájení školního roku
Fotografie 15/16 Starší mladším aneb Žáci sobě 24 06 2016 Fotografie tříd 2016 Turistický kurz 08-10 06 2016 Dětský den 03 06 2016 Březovský víceméně pětiboj 26 05 2016 Projektový den Karel IV. a jeho doba 13 05 2016 Jaro ve školní družině Den Země 05 05 2016 O dvanácti měsíčkách 13 04 2016 Kravatový a mašličkový den 01.04.2016 Turnaj v pexesu 17.03.2016 Březovský Gladiátor 29 02 2016 Jumping Drums 26 02 2016 Zima ve školní družině Zápis do 1. ročníku Planetárium 27 01 2016 LVVZ 17-22 01 2016 Plasty 8. třída 12 01 2016 Florbal 17 12 2015 Mikuláš 04 12 2015 Výroba adventních věnců ve ŠK a ŠD 27 11 2015 Březovský Tarzan 26 11 2015 Podzim ve školní družině Beseda Plazi, jak je neznáte 05 11 2015 5. třída na dopravním hřišti 21 10 2015 Výstava Plody podzimu 20 10 2015 Svatováclavský běh Zahájení školního roku Fotografie tříd 2015
Školní družina Základní informace Kritéria přijetí do ŠD Celoroční plán práce ŠD 2017/2018 Řád školní družiny
Z historie školy Základní informace
Školní jídelna Základní informace JÍDELNÍ LÍSTEK Alergeny Vnitřní řád ŠJ
Školní časopis Školní časopis
Projekty Podpora učitelů ZŠ a MŠ Březová EU peníze školám Jazykové výjezdy ZŠ Březová
Aktuality Vzpoura úrazům Ukázková hodina v 1. třídě Beseda o zdravotně postižených lidech Beseda s horolezcem Projekt 72 hodin Zastávka v novém hábitu Vítkovský Hasík Přespolní běh
Archív 2016/2017 Exkurze do Osvětimi Březovský Gladiátor Lyžařský kurz Hravý architekt 2016 Ukázková hodina Beseda s Kryštofem Zlatníkem Fantasy night Výsledky dotazníku ŠJ 2016 72 hodin Vikingové ve škole Anglický týden Exkurze ZOD Větřkovice Exkurze Úřad práce Sférické kino Svatováclavský běh Kolik váží školní batoh? Vyhodnocení dotazníku
Archív 2015/2016 Turistický kurz KAREL IV. Projektový den Selfie 2016 Pexeso Nicholas Winton Ukázková hodina v 1.třídě -zhodnocení
Archív 2014/2015 Atletický čtyřboj Landek park - Ostrava Fantasy night - Hobbit Silový víceméněboj Exkurze do Brana Učebna 3D Nová vědomostní soutěž-1.kolo Vědomostní soutěž-1.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-2.kolo Vědomostní soutěž-2.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-3.kolo Vědomostní soutěž-3.kolo-řešení Workshop na SŠT v Opavě Zápis do první třídy-fotografie Robotika Metrologie Ukázková hodina Bobřík informatiky Logická olympiáda Den válečných veteránů Prezentace strojírenských profesí Dopoledne s roboty Běh okolo Co je to kyberšikana Rodičům prvňáků

Plán podpory mediální výchovy (školní rok 2017/2018)

Plán jde nad rámec mediální výchovy stanovené v průřezových tématech.

Oblasti mediální výchovy členíme do 4 oblastí
Mluvit a naslouchat

Patří sem základní rétorické dovednosti, umění veřejně promluvit, neobávat se vystoupit při diskusi a formulovat svou myšlenku před ostatními. Je k tomu potřeba schopnost vést rozhovor, rozumět a chápat formulaci druhých. Možno využít didaktické hry (např. kukátko, výměna identity, rétorické hry) Možno zařazovat ve vhodných situacích po celý školní rok, rétorická cvičení spíše ve vyšších ročnících.

Psát a číst mezi řádky

Je třeba se naučit porozumět čtenému textu a jeho významu také v kontextu dalších společenských událostí – analyzovat čtený text, kriticky ho zhodnotit, formulovat vlastní zkušenosti a názory k tématu – přímá souvislost s čtenářskou gramotností Možno využít jednoduché úkoly tvůrčího psaní + skupinové práce (činnost redakce, tisková konference atd.) Možno zařazovat po celý školní rok, ve vhodné formě a obměně přiměřené věku možno zařadit do všech ročníků.

Práce s reklamou

S reklamou se dnes setkává každý a téměř na každém kroku, její působení ve společnosti má různé formy, uplatňuje různé postupy. Pro nás je velmi důležité, abychom porozuměli základním mechanismům a abychom „nenaletěli“ všemu. Možno využít didaktická cvičení např. „tržiště“, nechat vytvořit žáky reklamu (výtvarnou, jazykovou atd.) Ve vhodných situacích lze využít po celý rok a ve všech ročnících. Zřetelná vazba s předmětem „výchova ke zdraví“.

Vztahy s veřejností (PR)

Při práci s žáky můžeme tento krok považovat za finále naší práce. Jde o to, aby byli schopni zastupovat nejen sami sebe, ale celou skupinu – byli ochotni respektovat dohodu skupiny a volit určité „diplomatické kroky“ při hledání možností, jak formulovat své názory veřejně. Možno využít nápady, které prezentují školu či nějakou akci na veřejnosti. Aktivity tohoto typu jsou spíše vhodnější pro žáky 2. stupně. Možno využít při vhodných příležitostech např. po realizaci nějaké školní akce. Tyto oblasti (buď všechny nebo vybranou oblast) nutno zařadit do časově tematických plánů vhodných předmětů (český jazyk a literatura, občanská výchova, prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova, výchova ke zdraví atp.)
Zpracováno s využitím: Miroslav Obrátil „Mediální výchova ve škole“ – metodický materiál pro učitele, ediční centrum Lipka, Brno 2013
V Březové 7. 9. 2017

Petr Očadlík
school